Abonament prawny

Przedmiot kompleksowej obsługi prawnej obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie bieżącego prowadzenia spraw spółki.
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji z zakresu prawa cywilnego.
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji z zakresu prawa handlowego.
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji z zakresu prawa pracy.
 • Konsultacje prawne dla osób zarządzających w zakresie powyżej wskazanym.
 • Sporządzanie pisemnych informacji prawnych dotyczących zagadnień ujętych powyżej.
 • Analiza i opiniowanie umów handlowych pod kątem zmian zapisów potencjalnie niekorzystnych dla Klienta.
 • Reprezentacja Klienta na zewnątrz, również w postępowaniach sądowych, w których Klient jest stroną powodową lub pozwaną w I instancji przed sądami powszechnymi, komornikami sądowymi i organami administracji publicznej.
 • Sporządzanie projektów umów handlowych wraz z propozycjami zabezpieczeń transakcji.
 • Bieżąca obsługa zarządu spółki.

Pakiet E-commerce

Czy zdajesz sobie sprawę ilu obowiązków musisz dopełnić od strony prawnej zanim otworzysz własny e-biznes?

Zajmujemy się:

 • Tworzeniem regulaminów dla e-sklepów.
 • Tworzeniem formularzy dodatkowych – reklamacji, odstąpienia od umowy, wymiany produktu.
 • Polityką prywatności www, dla serwisu internetowego – skierowane do właścicieli serwisów internetowych.
 • Polityką bezpieczeństwa informacji oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym, tworzeniem dokumentów dla nowych firm ( chodzi tutaj o usługę polegającą na opracowaniu dokumentów ).

Oferujemy również aktualizację roczną oraz powiadomienia w przypadku jakichkolwiek zmian w przepisach.