Pamiętaj windykacja długów zawsze jest możliwa!

Co zapewniamy


 • nielimitowane pisma wezwań do zapłaty,
 • nielimitowane pisma ponagleń,
 • wysyłka wezwań do zapłaty przez kancelarię,
 • wszczęcie i nadzór postępowania sądowego,
 • wszczęcie i nadzór postępowania komorniczego,
 • dochodzenie należności,
 • pisanie pozwów w trybie e-sądów,
 • postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności,
 • postępowanie egzekucyjne.
 • pieczęć prewencyjna
 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie spłaty zadłużenia

Jak reagujemy - procedury


 • Po pierwsze rejestrujemy wierzytelność.
 • Wysyłamy wezwania do zapłaty.
 • Po tygodniu wykonujemy telefon do dłużnika:
  • Jeśli dłużnik deklaruje spłatę wierzytelności w ciągu 30 dni to następuje wyjście z procedury;
  • Jeśli dłużnik zadeklaruje spłatę wierzytelności, lecz nie wywiąże się z umowy w ciągu 30 dni, ponownie się z nim kontaktujemy;
  • W przypadku braku spłaty wierzytelności oraz braku kontaktu powracamy do procedury.
 • Zostaje wysłane wezwanie przedsądowe.
 • Sprawa zostaje przekazana do kancelarii.

W OxPublice zapewniamy składanie wniosków u upadłość poza abonamentem

Cena miesięcznego abonamentu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Abonament WINDYKACJA PREMIUM nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny, a cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.